Ayurveda

De Ayurvedische geneeswijze wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie (World Health Organisation, WHO) officieel erkend als een wetenschappelijke geneeskunde (zie: WHO Traditional Medicine Stragegy 2002-2005, Document WOH/EDM/TRM/2002.1.) 

Het is een 5000 jaar oude, empirische wetenschap met een holistische kijk op de mens. Dat wil zeggen dat de mens in zijn totaliteit en in samenhang met zijn omgeving wordt bezien en niet alleen zijn klacht. Ayurveda zet in op preventie (hoe voorkom je ziek worden) en op genezing als ziekte zich eenmaal gemanifesteerd heeft.

Ayurveda ziet de oorzaak van een ziekte als een disbalans in de constitutie. Deze disbalans wordt opgespoord en er wordt getracht de cliënt weer in balans te krijgen door voeding, leefstijl en zo nodig behandeling met massages en kruiden.

Ayurveda gaat uit van verschillende bio-energieën in het lichaam, de dosha’s Vata, Pitta en Kapha. Daarnaast spelen de mentale kwaliteiten (de guna’s) een rol. Zowel de dosha’s als de guna’s dienen in evenwicht te zijn om gezondheid en gelukkig in het leven te staan.

Vanuit mijn ervaringen als werker in de gezondheidszorg en de Ayurvedische kijk op gezondheid en ziekte streef ik er naar cliënten te ondersteunen in hun vragen over het handhaven van hun gezondheid of in hun ziekteproces.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij een intake wordt de geboorteconstitutie en de huidige constitutie vastgesteld. Er wordt een uitgebreide anamnese afgenomen, waarbij het voedingspatroon en de leefstijl worden uitgediept. En natuurlijk de klacht waarmee u komt. Op grond van deze anamnese wordt een behandelplan opgesteld.

In het behandelplan wordt een voeding – en leefstijladvies opgesteld. Er wordt aandacht besteed aan het verwijderen van de opgeslagen toxinen om het lichaam de maximale kans te geven te regenereren. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor helende behandelingen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Dora Kroon via telefoonnummer 06-5025 2021 of per mail via dora@kroonayurveda.nl.

U kunt ook uitgebreide informatie vinden op www.kroonayurveda.nl